Humle Spännaregården

Humle Spännaregården

, , , med visionen - Sverige ett humlerike!

BLOGGEN HAR FLYTTATS !!!!http://humlespannaregarden.blogspot.se/

Idag (men inte länge till, hoppas vi!) är Spännaregården Sveriges enda kommersiella humleodling.


Sedan vår start har intresset för humle ökat lavinartat.
- och vi vill inspirera fler till att odla humle professionellt därför delar vi med oss av vår erfarenhet och kunskap genom föreläsningar, fältvandringar och nu senast en handbok i humleodling med en dröm,,,
- att Sverige blir ett humlerike

Var är våren?

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2016-04-17 11:20

Att vara yrkesodlare av humle är en utmaning där våren är den bästa och värsta tiden.

Humleplantorna kräver att odlingsskötseln börjar i rätt tidpunkt. Inte för sent då de vuxit upp för långt och inte heller för tidigt då nattfrosten är förödande

Jag sänder en önskan om lagom med sol och lagom med regn men att be hjälper föga. Istället är det enda rätta att försöka göra saker vid rätt tidpunkt för makten ligger i vädergudarnas händer,,, men måtte våren komma snart! • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post31

Frostskadade humleskott

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2016-04-12 08:58

De första späda humleskotten börjar försiktigt titta fram i den värmande vårsolen men fortfarande är inte frostnätterna över.

Risken är att kylan "nyper" de små skotten som senare visar sitt missnöje!

De blivande rankorna kommer inte att blomma dvs ge några humlekottar. Utan när de vuxit upp en bit, gulnar och rullar bladen i toppen ihop sig. Processen fortsätter med att bladen bli bruna och till sist har hela toppen skrumpnat ihop helt och hållet.

Därför, efter att arbetet att se över och reglera antal blivande rankor, ska plantorna täckas över igen med vintertäckningen tills risken för frostnätter är över.

 • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post28

Vintertäckning

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-11-10 08:09

Inför Kung Bores härjningar läggs ett värmande täcke över plantorna. Under det gamla otjänliga höet har en "skopa" gödsel lagts. Till våren är det sedan dags att lyfta på täcket och beskära varje planta. Är risken för fler frostnätter i antågande läggs täcket på igen tills det tidigt på våren är dags att lägga på ett lager gödsel. Humle växer fort och kräver mycket näring till de nått sin fulla längd runt midsommar och omkring 1-3 kg stallgödsel beräknas att ge plantorna under ett år. Får de för mycket får humlen mer bladgrönska än ger skörd men samtidig krävs näring för att den ska kunna växa med sina ca 20 cm/dygn i tillväxtfasen.

Eftersom vi hade ett par frostnätter la vi ut ett värmande täcke men denna varma höst är det återigen dags att klipps ner gräset som sista vinterförberedelse i odlingarna • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post25

Planteringstips

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-08-20 09:32

Jag får en hel del frågor kring hur man ska plantera humle och i skrivande stund har jag fullt upp med att förbereda humleskörden om några dagar men vill ändå gärna svara på frågorna jag får.

Därför gör jag det lätt för mig och klipper ut valda stycken i den handbok jag skrivit och hoppas jag kan hjälpa alla de som söker svar på hur de ska plantera i helgen och önskar er lycka till.

Hur man utökar sin odling med sticklingar och rhizomer

Precis som med andra växter erbjuder humleplantan olika sätt att ta sticklingar.

------- för att börja en odling eller utöka sin odling tar man tillvara på planteringsmaterial från befintliga plantor. Antingen med rotbitar sk rhizomer från etablerade rotstockars utstickande rötter eller så använder man överflödiga skott som stjälksticklingar. Redan år 2 kan plantor ha etablerat sig så pass bra att de ger sticklingar.

,,,,snittet på stjälkskotten som ska planteras görs direkt över ett bladpar. Den långa stjälkbiten sticks ner i krukor med lucker jord och när den utvecklat rötter planteras den ut i odlingen. För att så mycket kraft som möjligt ska gå till att stjälksticklingen utvecklar rötter nyps ett av bladen av så att sticklingen endast har ett blad kvar på stjälken.

Det andra sättet att ta tillvara på tillväxtmaterial är att plantera rotbitar. Antingen man köper, finner vildhumle eller gräver upp rhizombitar i egen odling från äldre plantor som är väl etablerade och har utvecklat ett rikt rotsystem. Har fjolårsrankor etablerats sig väl med ett kraftigt och utbrett rotsystem kan rotbitar tas från den nedre förtjockade delen.

Min rekommendation är att rotbiten delas i bitar med 2 till 4 skott på varje och att den ska vara lite längre än ett finger på cirka 10 -12 cm samt är fingertjockt på ungefär 2 cm. Har man en rotbit från en fjolårsranka skärs den vissnande rankbiten som sitter på rhizomens topp bort helt. Snittet görs precis ovanför de översta knopparna för om den vissna rankbiten sitter kvar kan den leda ner vatten till rotbiten och ge röta.

För att ge rotbiten möjlighet att sätta kraft till att etablera sig och utveckla rötter kortas jag av rötterna till cirka 2 - 3 cm vilket ökar chansen betydligt att rotbiten etablerar siig i den nya jorden och att skott växer upp till årets rankor.

Mitt kriterium är att varje delad rhizom har minst två ögonknoppar då är jag säker på att ett av skotten utvecklas även om jag lyckats med rotbitar som bara haft en knopp. På rhizomen kan några skott redan vuxit fram en del är vita och något kan redan kommit fram i ljuset och är ljusgrönt stängel. De redan utväxta skotten som redan är början till en ranka klarar ibland inte av en omplantering utan slutar växa varför det är bra att det finns fler knoppar som kan utvecklas till årets rankor.

,,,,,,,,,, det andra alternativet är att plantera varje stickling i kruka vilket tar mer tid och om inte plantorna planteras om i odlingen samma år är min erfarenhet att flera inte överlever vintern i kruka. Ett sätt att ändå ta tillvara sticklingar som växer i krukor är att skydda dem under vintern och placera dem utmed en husvägg med ett värmande vintertäcke med halm, en filt eller en av alla de dukar som finns i handeln t ex en fiberduk. Vill man förvara humle i krukor och ha dem i det ouppvärmda växthuset bör de planteras ut tidigt på våren. Min erfarenhet är att sticklingar som drivs på i ett drivhus ofta inte klarar att omskolas utomhus där vinden är värsta risken för att de stressas sönder och stannar upp i sin utveckling.

Planteringsgrop

........ för bästa resultat sätts rhizombiten lodrätt i 25-30 cm djupa gropar ca 15 cm ner. Gropen fylls först med vatten och när vattnet sjunkit undan fylls botten med, ca 5 cm näringsrik jord. Den cirka 10 cm långa sticklingen sätts intill väggen. Gropen fylls sedan med jord så att sticklingen täcks ca 5 m från jordytan. Att sticklingen sätts vid gropens vägg har två syften. Dels underlättar det för rötterna att få näring i den porösa jorden för att plantan ska utvecklas kraftfullt. Dels för att några rötter tränger igenom den hårdare jorden som inte är grävd och ger ett stabilare jordfäste när rankan växt till sig och ger den möjlighet att vara bättre förberedd att hålla sig kvar när vinden greppar tag i bladgrönskan.

Oavsett vad som sägs och skrivs är min erfarenhet att nyplanterade omskolade sticklingarna som har ett väl utvecklat rotsystem från att ha växt till sig i omskolningsytan kan ge en liten skörd redan första året de planterats ut i odlingen. Att det pratats och skrivs om att det tar två till tre år till att nyplanterade plantor ger en första skörd anser jag beror på att det är först då det är en kvantitativ skörd att räkna med. Är man en storodlare kanske man inte bryr sig om att springa efter de rankor som ett lägre utfall av kottar men för oss är än så länge varje kotte värd ”sin vikt i guld”.

 • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post20

Vårens makter styr skördeutfallet

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-06-30 10:51

Mina erfarenheter från att ha odlat humle i över 20 år har visat mig att litar man på vädrets makter så ges ett bra skördeutfall efter en sval och regnig maj följt av riklig nederbörd i juni-juli men denna kalla och blöta vår långt in i juni har jag inte upplevt förut. Förhoppningsvis kommer förutsättningarna under sommarmånaderna ge värmen så rankorna växer till sig så vi kan skörda före höstens kalla vindar kommer.

Förra årets vårmånader var varm och torr följt av stark hetta i juni vilket inte heller var optimalt och utan stödbevattning hade vi fått en lägre skörd. Vanligtvis behöver bara nyplantering bevattnas då humlens rötter sträcker sig långt ner i jorden.

 • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post17

Ogräsbekämpning

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-06-30 09:47
Ofta när vi arbetar i odlingen får vi oväntat besök av "ölentusiaster" däremot uppskattar vi inte när våra djur är på rymmen och kommer spatserande. Jag har i och för sig läst att får används för ogräsbekämpning men själva föredrar vi att vi att bekämpa ogräset och samtidigt gödsla med hö, halm eller gräs beroende på vad vi har tillgängligt.

 • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post16

Beskärning

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-06-30 09:35

Vid vårbeskärningen tas alla överflödiga skott, knoppar och utlöpare bort. På bilden har flertalet blivande rankor skurits bort och jordtäcks sedan.

Anledningen är att de inte ska konkurrera om näringen till de rankor som ska bära kottar. Växer det för många rankor hämmar de varandras utveckling och man får en rik bladgrönska där ohyra trivs i den fuktiga, mörka grönskan.

Även jordbearbetningen och annan skötsel i odlingen underlättas av att man styr rotstockens placering i förhållandet till markytan vilket uppskattas när man kör maskiner.

Allt det bortskurna ger sticklingarna till nyplantering som vi använder för att utöka och ersätta reparera skador i humleodlingen.

 • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post15

Humlen rivs

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-06-30 09:11
Ibland händer det att jag inte får med mig handskar och ställer mig och börjar linda, rätta till etc. i odlingarna. Men, humlens vassa blad och de små hullingarna rivs rätt bra. Det bästa knepet är att man på gammalt vis gör som när man blir riven av brännässlor,,,, kallt rinnande vatten som får skölja bort de små "taggar" som inte ska gnuggas in i huden och sedan ta tape för att få loss de osynliga ankarformiga klätterstråna som fastnat i huden. Sedan på med universalsalvan: Helosan

 • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post14

Intervju med Dagens Nyheter

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-06-30 09:03

Dagen efter intervjun med DN måste det varit nyhetstorka eller som en vän sa: "nyhetstörst" för intervjun kom in i tidningen direkt och döm om min förvåning; på förstasidan! Återigen hade vi tur med vädret när media var på plats i odlingen och jag är glad att jag stod på mig och sa att de fick komma först efter midsommar då rankorna vuxit upp en bit. Men inte har de nått sin fulla längd, efter denna vår får vi vänta ett par veckor efter midsommar för att sedan kunna beräkna skördedatum.
 • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post13

Nordiska Museet på besök

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-06-30 08:08

I början av juni kom Nordisk Museet filmteam och intervjuade oss i humleodlingen inför deras utställning i höst. Visst hade det varit trevligt om humlerankorna vuxit sig högre och varit mäktiga men tiden för att teamet skulle ha tid att redigera filmen så var tiden nu och vi njöt av bra väder och några intensiva timmar med ett härligt gäng. Sedan kan man inte annat än le åt att tre timmars filmning blir en ca 3 minuters lång filmsekvens :) • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post12

Humlesparris

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-05-06 09:42

När chansen kommer är det ibland inte tid att tveka så när jag fick ett samtal om intresse för humlesparris sk "fattigmanssparris" tog jag den och tidigt dagen därpå började jag skörda överblivna skott för att kunna leverera i Skara före kl. 16.00.

Humlens tidiga skott kallades förr för "fattigmanssparris" då det var en grönsak som togs till vara då den kom upp ur jorden mycket tidigare än den vanliga sparrisen

Ett helt fel namn då den är världens dyraste grönsak,,,

Nu väntar jag spänt på vad de utvalda och otroligt duktiga kockarna på restaurangerna ska lyckas laga till och på att veta hur humlesparris blir mottagen av gästerna

Spännande fortsättning på Spännaregården - ska vi i steg 2 leverera även humlesparris?
 • Comments(1)//humle.spannaregarden.se/#post11

Det växer så det knakar

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-04-29 14:45

Jisses vilken växtkraft humle har - är ju inte första våren men fortfarande fascineras jag över hur snabbt humleskotten skjuter iväg. Trots de kalla vårvindarna växer det vi satte i fjol så att vi redan börjat reglera antalet skott för att spara kraft till roten. Det blir en hel del rotbitar sk rhizomer att ta hand om och det är otroligt att tänka sig att de små rotbitarna är om ett år en helt ny planta!

Mitt tips på bra rhizombitar är att den har 2-4 ögon dvs små skott, är ca fingerlångt och omkring 2cm tjock. De tunna fina rötterna på rotbiten kortar jag till 2-3 cm så all kraft går till att utveckla skotten och den vissna fjolårsrankan i toppen skärs bort så den inte leder ner vatten till rhizomen och ger röta.
 • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post10

Jippiee! Det regnar

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-04-14 14:39

Ja faktiskt, är jag glad för att det regnar idag med tanke på att humleplantorna ska få de bästa förutsättningarna inför årets nya växtsäsong. Det allra bästa är om vi får en "svensk sommar":

- sval och regnig vår i april/maj med
värme och jämn nederbörd under sommarmånaderna

Imorgon kommer solen tillbaka och odlingarna ska ses över men idag lutar jag mig tillbaka, tittar ut på ruskvädret och ler. • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post9

Skattjakt

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-04-09 19:54

Som passionerad humleodlare är det varje vår en känsla av att gå på skattjakt när man börjar rensa bland humleplantorna och hittar deras rödlila skott.

Knappt synliga ligger de och trycker under ogräset men när man väl börjar rensa så kommer fler och fler fram. Blir så nöjd när jag ser att plantor klarat Kung Bores kalla vindar med många skott som tittar upp till jordytan. Men än så länge kan frostnätter slå till varför de får ett värmande jordtäcke tills det är dags att välja ut de kraftigaste och leda upp dem till årets rankor.


 • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post8

Mera ogräs

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-04-08 09:30

Den manuella ogräsbekämpningen har så smått startat och är en "never ending story" i humleodlingen. Framförallt är ogräsbekämpningen intensivast fram till midsommar då humlens rankor vuxit upp till nästan sin fulla längd och plantorna klarar av mer konkurrende växtlighet.

Men det gäller att vara försiktig i rensningen så man inte rensar bort humleplantans rötter.

Arbetet är tidsödande och kräver vaksamhet för visst ogräs som t ex kvickroten vita rot har förvillande lika rötter jämfört med humlens rotsystem. Kvickroten tycks trivas förträffligt vid humlen och är ett gissel för oss. Lättast att bli av med mycket av den är tidigt på våren före den fått riktigt fäste och långa rötter följer med i rensningen. • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post7

Störar viras med sisalgarn

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-04-03 08:41

I odlingen börjar det spira och humleskotten tittar fram. Vi har börjat förberedda klättersystemet med störar som vi har i den äldre odlingen. Störarna tar vi ner varje höst vid skörden för att underlätta plockningen och för att förlänga deras livslängd.

Ibland har det hänt att rankorna inte funnit ett bra fäste utan de har vid blåst lossat och skapat ett virrvarr med närliggande rankor. Idén kom då att vira sisalgarn runt störarna för att underlättar rankorna klättring och för att de skulle finna bättre fäste.

Sisalgarnet viras motsols för att ge bästa klätterhjälpen till rankorna som alltid växer medsols. Försöker man vira en humleranka åt andra hållet så trilskas den och kan t o m bli så sur att den slutar växa uppåt :( Humle vill följa solen och därför slingrar den sig alltid i högervarv.

 • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post6

Ogräs

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-04-03 07:06

När skotten på humleskotten tittar fram och i ljuset blivit ljusgröna är de förvillande lik brännässlans spirande skott.

Humlens skott växer otroligt snabbt och vid bra klimatförhållanden under maj-juni kan den växa upp emot 20 cm på ett dygn. Tyvärr kommer ogräset lika snabbt och snart är det dags att börja arbetet med ogräsbekämpningen som är ihärdigast fram till midsommar då humleplantan för att få de bästa förutsättningarna ska ha ogräsfritt runt plantan.
 • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post5

Humlen kikar fram

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-03-25 09:51

Bara för att stilla min nyfikenhet - tog jag och kikade under jordlagret på ett par humleplantor - och visst fanns de där, de små skotten, sprängdfyllda med växtkraft.

De jag kikade på planterades i fjol och har på en växtsäsong ett brett rotsystem med långa rötter.

Men det är inte dags än att börja gallra så jordlagret över plantan kupas tillbaka för att skydda mot kalla vindar och säkerligen några frostnätter till.

Först i april-maj börjar det tidsödande arbetet med att gallra bort överflödiga skott på varje planta. Anledningen till varför man beskär varje humleplanta är för att för många rankor konkurrerar om näringen till de som ska bära kottar.

Skillnaden mellan professionell och att odlas trädgårdshumle med avsikten att få insynskydd bjuds spinn in till en trivsam miljö med fuktigt, mörk bladgrönska och utdelningen av kottar försämras.

Beskärning görs också för att underlätta jordbearbetningen med maskiner och annan skötsel samt att man får sticklingar att använda för att komplettera med där det behövs i odlingen. Dessutom är fördelen att man kan styra rotstockens placering till raka rader som underlättar när man kör med ogräsmaskiner som då inte riskerar att fastna i utstickande rankor och rycka upp humleplantor.

 • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post4

Vild humle

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-03-24 07:57

Förra året kom grannen över och berättade om sin vildväxande humle på gården som hans mormor bryggde mjöd på. Intressant tyckte jag och plockade ett par humlekottar.

Med ett leende kunde jag på the-bryggden upptäcka karakteristiska dofter av vinbär och grönt färskt gräs. Så, denna sort har en intressant arom! -men våra kunskaper att brygga öl är begränsade, vår styrka är att odla humle, , ,

I helgen besökte jag grannen igen och letade mig fram till humlen som växer, som den ofta gör när man finner den vilt utmed en stengärdsgård. Det var inte helt lätt att gräva men rotbitarna jag lyckades få med mig skars upp i bra odlingsbitar med 2-4 ögon per rhizom.

Rhizombitarna planterat jag i en sk barnkammare där jag lätt kan se hur rötterna utvecklas för att senare i vår avsättas en bra odlingsplats för dem.


 • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post2

Humlens rotsystem

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-03-23 12:24

Efter bara 1 år är , , , ,

, , , humlens rotsystem helt otroligt stort.

När stockarna grävdes ner till vårt nya klättersystem var det tyvärr några plantor som vi var tvungna att gräva upp. Att få se humlens rotsystem övervägde dock min misströstan över att se rötterna blottlagda.

På bara ett år har det från den lilla plantan jag satte förra våren utvecklats ett gigantiskt brett rotsystem. (Tog med en bild på en maskros för att jämföra med)

Tänk, att jag fortfarande efter 20 år kan bli överraskad av humlens otroliga livskraft! • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post1

Nytt odlingssystem

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-03-23 12:02

Humleårets odlingssäsong har startat!

- igår började vi arbete i humleodlingarna. Startskottet var att i förra årets nya odling gräva ner grova granstockar till ett linssystem som vi ska ha där. Vi har under flera år odlat vår humle med att leda upp humlens rankor på störar. Nu ska det bli spännande att se vilket av systemen som vi anser fungerar bäst, linor kontra störar.

Stockarna till det nya linsystemet har vi under vintern hämtat hem direkt från skogen och barkat av dem samt bränt lätt i den del som kommer ha kontakt med jord, enligt tips på hur de förlängde livsllängden på gärdsgårdsstörarna förr i tiden.


 • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post0