Humle Spännaregården

Humle Spännaregården

, , , med visionen - Sverige ett humlerike!

BLOGGEN HAR FLYTTATS !!!!http://humlespannaregarden.blogspot.se/

Idag (men inte länge till, hoppas vi!) är Spännaregården Sveriges enda kommersiella humleodling.


Sedan vår start har intresset för humle ökat lavinartat.
- och vi vill inspirera fler till att odla humle professionellt därför delar vi med oss av vår erfarenhet och kunskap genom föreläsningar, fältvandringar och nu senast en handbok i humleodling med en dröm,,,
- att Sverige blir ett humlerike

Beskärning

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-06-30 09:35

Vid vårbeskärningen tas alla överflödiga skott, knoppar och utlöpare bort. På bilden har flertalet blivande rankor skurits bort och jordtäcks sedan.

Anledningen är att de inte ska konkurrera om näringen till de rankor som ska bära kottar. Växer det för många rankor hämmar de varandras utveckling och man får en rik bladgrönska där ohyra trivs i den fuktiga, mörka grönskan.

Även jordbearbetningen och annan skötsel i odlingen underlättas av att man styr rotstockens placering i förhållandet till markytan vilket uppskattas när man kör maskiner.

Allt det bortskurna ger sticklingarna till nyplantering som vi använder för att utöka och ersätta reparera skador i humleodlingen.

  • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post15