Humle Spännaregården

Humle Spännaregården

, , , med visionen - Sverige ett humlerike!

BLOGGEN HAR FLYTTATS !!!!http://humlespannaregarden.blogspot.se/

Idag (men inte länge till, hoppas vi!) är Spännaregården Sveriges enda kommersiella humleodling.


Sedan vår start har intresset för humle ökat lavinartat.
- och vi vill inspirera fler till att odla humle professionellt därför delar vi med oss av vår erfarenhet och kunskap genom föreläsningar, fältvandringar och nu senast en handbok i humleodling med en dröm,,,
- att Sverige blir ett humlerike

Planteringstips

OdlingsskötselPosted by Humledrottningen 2015-08-20 09:32

Jag får en hel del frågor kring hur man ska plantera humle och i skrivande stund har jag fullt upp med att förbereda humleskörden om några dagar men vill ändå gärna svara på frågorna jag får.

Därför gör jag det lätt för mig och klipper ut valda stycken i den handbok jag skrivit och hoppas jag kan hjälpa alla de som söker svar på hur de ska plantera i helgen och önskar er lycka till.

Hur man utökar sin odling med sticklingar och rhizomer

Precis som med andra växter erbjuder humleplantan olika sätt att ta sticklingar.

------- för att börja en odling eller utöka sin odling tar man tillvara på planteringsmaterial från befintliga plantor. Antingen med rotbitar sk rhizomer från etablerade rotstockars utstickande rötter eller så använder man överflödiga skott som stjälksticklingar. Redan år 2 kan plantor ha etablerat sig så pass bra att de ger sticklingar.

,,,,snittet på stjälkskotten som ska planteras görs direkt över ett bladpar. Den långa stjälkbiten sticks ner i krukor med lucker jord och när den utvecklat rötter planteras den ut i odlingen. För att så mycket kraft som möjligt ska gå till att stjälksticklingen utvecklar rötter nyps ett av bladen av så att sticklingen endast har ett blad kvar på stjälken.

Det andra sättet att ta tillvara på tillväxtmaterial är att plantera rotbitar. Antingen man köper, finner vildhumle eller gräver upp rhizombitar i egen odling från äldre plantor som är väl etablerade och har utvecklat ett rikt rotsystem. Har fjolårsrankor etablerats sig väl med ett kraftigt och utbrett rotsystem kan rotbitar tas från den nedre förtjockade delen.

Min rekommendation är att rotbiten delas i bitar med 2 till 4 skott på varje och att den ska vara lite längre än ett finger på cirka 10 -12 cm samt är fingertjockt på ungefär 2 cm. Har man en rotbit från en fjolårsranka skärs den vissnande rankbiten som sitter på rhizomens topp bort helt. Snittet görs precis ovanför de översta knopparna för om den vissna rankbiten sitter kvar kan den leda ner vatten till rotbiten och ge röta.

För att ge rotbiten möjlighet att sätta kraft till att etablera sig och utveckla rötter kortas jag av rötterna till cirka 2 - 3 cm vilket ökar chansen betydligt att rotbiten etablerar siig i den nya jorden och att skott växer upp till årets rankor.

Mitt kriterium är att varje delad rhizom har minst två ögonknoppar då är jag säker på att ett av skotten utvecklas även om jag lyckats med rotbitar som bara haft en knopp. På rhizomen kan några skott redan vuxit fram en del är vita och något kan redan kommit fram i ljuset och är ljusgrönt stängel. De redan utväxta skotten som redan är början till en ranka klarar ibland inte av en omplantering utan slutar växa varför det är bra att det finns fler knoppar som kan utvecklas till årets rankor.

,,,,,,,,,, det andra alternativet är att plantera varje stickling i kruka vilket tar mer tid och om inte plantorna planteras om i odlingen samma år är min erfarenhet att flera inte överlever vintern i kruka. Ett sätt att ändå ta tillvara sticklingar som växer i krukor är att skydda dem under vintern och placera dem utmed en husvägg med ett värmande vintertäcke med halm, en filt eller en av alla de dukar som finns i handeln t ex en fiberduk. Vill man förvara humle i krukor och ha dem i det ouppvärmda växthuset bör de planteras ut tidigt på våren. Min erfarenhet är att sticklingar som drivs på i ett drivhus ofta inte klarar att omskolas utomhus där vinden är värsta risken för att de stressas sönder och stannar upp i sin utveckling.

Planteringsgrop

........ för bästa resultat sätts rhizombiten lodrätt i 25-30 cm djupa gropar ca 15 cm ner. Gropen fylls först med vatten och när vattnet sjunkit undan fylls botten med, ca 5 cm näringsrik jord. Den cirka 10 cm långa sticklingen sätts intill väggen. Gropen fylls sedan med jord så att sticklingen täcks ca 5 m från jordytan. Att sticklingen sätts vid gropens vägg har två syften. Dels underlättar det för rötterna att få näring i den porösa jorden för att plantan ska utvecklas kraftfullt. Dels för att några rötter tränger igenom den hårdare jorden som inte är grävd och ger ett stabilare jordfäste när rankan växt till sig och ger den möjlighet att vara bättre förberedd att hålla sig kvar när vinden greppar tag i bladgrönskan.

Oavsett vad som sägs och skrivs är min erfarenhet att nyplanterade omskolade sticklingarna som har ett väl utvecklat rotsystem från att ha växt till sig i omskolningsytan kan ge en liten skörd redan första året de planterats ut i odlingen. Att det pratats och skrivs om att det tar två till tre år till att nyplanterade plantor ger en första skörd anser jag beror på att det är först då det är en kvantitativ skörd att räkna med. Är man en storodlare kanske man inte bryr sig om att springa efter de rankor som ett lägre utfall av kottar men för oss är än så länge varje kotte värd ”sin vikt i guld”.

  • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post20