Humle Spännaregården

Humle Spännaregården

, , , med visionen - Sverige ett humlerike!

BLOGGEN HAR FLYTTATS !!!!http://humlespannaregarden.blogspot.se/

Idag (men inte länge till, hoppas vi!) är Spännaregården Sveriges enda kommersiella humleodling.


Sedan vår start har intresset för humle ökat lavinartat.
- och vi vill inspirera fler till att odla humle professionellt därför delar vi med oss av vår erfarenhet och kunskap genom föreläsningar, fältvandringar och nu senast en handbok i humleodling med en dröm,,,
- att Sverige blir ett humlerike

En dag att minnas!

SkördetidPosted by Humledrottningen 2015-09-06 09:18

Att en passion kan leda så långt!

Från att vara trädgårdsodlare av den vackra slingerväxten till att från grunden lära sig bli yrkesodlare. Inte visste vi att humle kräver så mycket mer av sin odlare om den ska generera maximalt skördeutfall till skillnad mot att låta den växa mot en spaljé i trädgården. Hur svårt kan det vara tänkte vi i början men insåg snart att trots att vi har odlat humle i Sverige under lång tid är all kunskap och erfarenhet förlorad och det saknas litteratur över hur man går till väga för att lyckas under våra svenska väderförhållanden. Men med envishet och ”trial & error” är vi idag utsedda till Sveriges första kommersiella humleodlare med ekologisk och kravodlad humle.

Känslan är overklig att vi lyckats, även om vädrets makter bjudit på helt fel förutsättningar med regn o kyla under humlens växtperiod kunnat skörda närmare 80 kg humlekottar. I jämförelse med förra året var det i år inte alls var lika manuellt tidskrävande då vi i år byggt en anpassad humletröska av en äldre skördemaskin.

Först efteråt förstod vi det innovativa att bygga en skördetröska och över 70 humleintressenter kom för att diskutera möjligheter att börja odla humle när de nu såg möjligheten att förenkla skördearbetet av det som förr krävde många flinka fingrar med att nu få betrakta Sveriges första humletröska.

Vilken dag att minnas!

- förföriska aromer från vår svenska humle som Stränge Brewery Company samtidigt bryggde öl på med sin mobila brygganläggning och välsmakande ”bonnamat” från restaurang Sill & Dynamit tillsammans med många härligt nyfikna och givande människor

  • Comments(0)//humle.spannaregarden.se/#post23